Posted by on Maj 8, 2017

Podczas pracy nad Boginią tańca –głównie w archiwum Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie– natrafiłam na wiele polskich śladów mojej bohaterki. Dla polskich czytelników przygotowałam kilka takich akcentów.

To z Teatru Wielkiego gdzie Wacław i Bronia są uhonorowani rzeźbą z Fauna.

 

Cenny dokument–świadectwo urodzenia–a właściwie chrztu w Waszawie–podstawa do ubiegania się o obywatelstwo polskie.

***

W Bibliotece Kongresu natrafiłam na wiele dokumentów dramatycznej ucieczki z Sowieckiej Rosji w maju 1921 roku. Bronia z matką i dwójką małych dzieci dotarła do Tarnopola, gdzie została zarejestrowana jako uchodźca.

            

 

***

Od 1921 roku Bronisława Niżyńska miała polski paszport.

     

 

***

Jaka była polszczyzna Broni Niżyńskiej? Polski był językiem domu … wychowana w Rosji do polskiej szkoły nie chodziła, polskiego uczyła ją Mama. Jak dobrze, niech świadczy ten list z 1928 roku, pisany do matki z Argentyny.